Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:09
-00:44:01
+00:29:49
5241 4113
M20 : 1043
44 / 69
-00:19:53
+00:19:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii