Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:02
-00:31:08
+00:42:42
7982 5361
M30 : 2330
351 / 377
-00:21:38
+00:42:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii