Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:15
-00:40:55
+00:32:55
6093 1543
K20 : 488
195 / 289
-00:18:44
+00:26:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii