Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:25
-00:34:45
+00:39:05
7516 2341
K20 : 760
141 / 152
-00:10:12
+00:37:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii