Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:10
-00:39:12
+00:33:49
5976 1697
K20 : 449
128 / 176
-00:16:43
+00:27:07
01:05:40
-00:38:30
+00:35:20
6739 1886
K20 : 602
123 / 152
-00:13:57
+00:34:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii