Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:46
-00:42:24
+00:31:26
5725 1362
K30 : 682
259 / 386
-00:26:29
+00:27:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii