Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:54
-00:35:28
+00:37:33
6705 2100
K30 : 999
312 / 360
-00:19:53
+00:36:37
01:15:18
-00:28:52
+00:44:58
8198 2766
K30 : 1312
391 / 413
-00:11:53
+00:41:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii