Łukasz Olczak

10 Warszawski Pułk Samochodowy
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:51:45
-00:52:25
+00:21:25
2161 1960
M20 : 533
1
75 / 289
-00:30:14
+00:15:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii