Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:58
-00:42:12
+00:31:38
5781 1381
K30 : 689
249 / 356
-00:34:33
+00:22:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii