Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:59
-00:34:11
+00:39:39
7608 5211
M20 : 1296
241 / 278
-00:21:53
+00:33:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii