Marta Cieślikowska

Magellan S.A. / Magellan S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:55:48
-00:48:22
+00:25:28
3645 558
K20 : 182
1 1
188 / 403
-00:35:02
+00:24:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii