Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:18
-00:44:52
+00:28:58
4933 1011
K20 : 311
90 / 152
-00:20:19
+00:27:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii