Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:18
-00:33:52
+00:39:58
7647 2415
K20 : 787
76 / 80
-00:09:16
+00:29:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii