Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:07
-00:39:03
+00:34:47
6619 4796
M20 : 1197
55 / 69
-00:14:55
+00:24:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii