Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:23
-00:42:39
+00:36:41
6370 2039
K30 : 947
269 / 324
-00:23:50
+00:30:21
01:07:35
-00:36:47
+00:36:14
6469 1969
K30 : 948
289 / 355
-00:18:57
+00:33:49
01:04:25
-00:39:45
+00:34:05
6429 1717
K30 : 842
323 / 438
-00:26:09
+00:23:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii