Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:11
-00:30:11
+00:42:50
7457 4899
M50 : 301
25 / 30
-00:09:23
+00:30:09
01:15:41
-00:28:29
+00:45:21
8237 5445
M50 : 332
31 / 31
+00:33:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii