Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:52
-00:40:18
+00:33:32
6266 4633
M20 : 1158
60 / 80
-00:15:42
+00:22:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii