Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:28
-00:35:42
+00:38:08
7363 2244
K20 : 727
240 / 289
-00:13:31
+00:31:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii