Anna Płachta

kmh media group / Havas Media
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:58:58
-00:45:12
+00:28:38
4823 971
K30 : 492
4 5
209 / 386
-00:29:17
+00:24:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii