Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:11
-00:42:59
+00:30:51
5532 4264
M20 : 1079
46 / 69
-00:18:51
+00:20:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii