Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:34
-00:36:36
+00:37:14
7179 5035
M40 : 1200
97 / 123
-00:21:05
+00:29:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii