Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:07
-00:38:03
+00:35:47
6851 1953
K20 : 620
214 / 278
-00:25:45
+00:29:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii