Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:16
-00:40:54
+00:32:56
6096 1545
K20 : 489
196 / 289
-00:18:43
+00:26:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii