Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:37
-00:34:33
+00:39:17
7557 2364
K20 : 770
181 / 204
-00:12:20
+00:31:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii