Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:50
-00:33:20
+00:40:30
7729 5261
M20 : 1305
61 / 68
-00:16:21
+00:33:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii