Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:59
-00:32:11
+00:41:39
7856 2547
K20 : 832
251 / 278
-00:19:53
+00:35:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii