Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:47
-00:38:23
+00:35:27
6770 1905
K20 : 609
213 / 278
-00:26:05
+00:29:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii