Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:17
-00:47:28
+00:32:31
4711 4092
142 / 197
-00:43:04
+00:25:49
01:01:08
-00:47:07
+00:31:15
4147 3589
159 / 256
-00:47:07
+00:23:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii