Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:05
-00:41:05
+00:32:45
6043 1515
K20 : 477
192 / 289
-00:18:54
+00:26:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii