Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:40
-00:30:30
+00:43:20
8036 2657
K20 : 866
69 / 80
-00:17:57
+00:33:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii