Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:05
-00:38:05
+00:35:45
6847 1950
K20 : 619
59 / 69
-00:13:57
+00:25:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii