Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:07
-00:38:03
+00:35:47
6855 1955
K20 : 622
66 / 80
-00:13:27
+00:24:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii