Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:08
-00:38:02
+00:35:48
6856 1956
K20 : 623
54 / 80
-00:25:29
+00:26:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii