Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:28
-00:31:42
+00:42:08
7913 2582
K20 : 845
65 / 80
-00:19:09
+00:32:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii