Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:40
-00:43:30
+00:30:20
5396 1201
K20 : 370
99 / 152
-00:18:57
+00:29:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii