Anna Wasiak

PLL LOT S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:16:00
-00:28:10
+00:45:40
8259 2807
K20 : 905
2
147 / 152
-00:03:37
+00:44:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii