Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:51
-00:36:19
+00:37:31
7245 2180
K20 : 702
233 / 289
-00:14:08
+00:31:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii