Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:47
-00:43:23
+00:30:27
5418 4207
M20 : 1067
173 / 289
-00:21:12
+00:24:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii