Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:23
-00:43:47
+00:30:03
5312 1159
K20 : 357
257 / 403
-00:30:27
+00:28:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii