Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:03
-00:39:07
+00:34:43
6601 4785
M20 : 1192
151 / 204
-00:16:54
+00:26:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii