Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:16
-00:28:54
+00:44:56
8195 2763
K30 : 1310
359 / 377
-00:19:24
+00:44:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii