Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:52
-00:37:18
+00:36:32
7042 4968
M20 : 1240
337 / 403
-00:23:58
+00:35:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii