Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:57
-00:24:13
+00:49:37
8467 2942
K30 : 1401
376 / 386
-00:08:18
+00:45:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii