Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:58
-00:40:12
+00:33:38
6293 4646
M20 : 1161
92 / 126
-00:15:32
+00:30:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii