Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:04
-00:38:06
+00:35:44
6841 4897
M20 : 1225
49 / 61
-00:18:47
+00:26:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii