Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:54
-00:40:16
+00:33:34
6279 1642
K20 : 519
113 / 152
-00:15:43
+00:32:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii