Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:39
-00:41:31
+00:32:19
5940 1464
K20 : 464
108 / 152
-00:16:58
+00:31:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii