Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:40
-00:35:08
+00:33:46
5206 1525
K16 : 28
22 / 31
-00:11:12
+00:28:22
00:58:06
-00:46:04
+00:27:46
4495 853
K20 : 265
34 / 80
-00:33:31
+00:18:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii