Tomasz Miller

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:57:30
-00:46:52
+00:26:09
3759 3091
M30 : 1340
126 124
156 / 355
-00:29:02
+00:23:44
01:00:15
-00:43:55
+00:29:55
5267 4132
M30 : 1832
115 111
260 / 438
-00:30:19
+00:19:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii