Alina Wieloch

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:07:19
-00:36:51
+00:36:59
7132 2119
K20 : 686
173 166
63 / 69
-00:12:43
+00:26:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii